bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2018-11-23 11:47:04

Skład Rady Gminy Sędziejowice kadencja 2018-2023


W kadencji 2018-2023 Rada Gminy Sędziejowice działa w następującym składzie:

 

Jarosław Tomasz Bartczak

adres: ul. Wieluńska 6,

98-160 Sędziejowice,

tel. (43) 677 11 46

e-mail Biura Rady Gminy:         radagminy@gmail.com

e-mail Przewodniczącego RG:  radagminy@gmail.com

 

- Przewodniczący Rady Gminy

 
2. Dorota Henryka Burzyńska - wiceprzewodnicząca Rady Gminy
3. Marcin Krzysztof Rzepa - wiceprzewodniczący Rady Gminy
4. Danuta Krystyna Kardas - radna
5. Sławomir Grzegorz Bilant - radny
6. Katarzyna Julia Dąbrowska - radna
7. Krzysztof Jan Domowicz  - radny
8. Sylwia Rafaela Rozwód - radna
9. Emilia Ewa Piątek - radna
10. Witold Grzegorz Kruk - radny
11. Mateusz Tarka - radny
12. Renata Anna Kowalczyk - radna
13. Rafał Konrad Krawczyk - radny
14. Jarosław Piotr Owczarz - radny
15. Katarzyna Renata Sobala - radna

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sędziejowice w składzie:

- Krzysztof Jan Domowicz - przewodniczący

- Rafał Konrad Krawczyk - wiceprzewodniczący

- Witold Grzegorz Kruk - członek

- Sylwia Rafaela Rozwód - członek

- Katarzyna Julia Dąbrowska - członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sędziejowice:

- Jarosław Piotr Owczarz - Przewodniczący

- Witold Grzegorz Kruk - Wiceprzewodniczący

- Krzysztof Jan Domowicz - członek

- Sylwia Rafaela Rozwód - członek

- Renata Anna Kowalczyk - członek

- Katarzyna Renata Sobala - członek

- Danuta Krystyna Kardas - członek

 

Komisja Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice:

- Danuta Krystyna Kardas - Przewodnicząca

- Sławomir Grzegorz Bilant - Wiceprzewodniczący

- Jarosław Piotr Owczarz - członek

- Krzysztof Tomasz Bartczak - członek

- Marcin Krzystof Rzepa - członek

- Dorota Henryka Burzyńska - członek

- Katarzyna Renata Sobala - członek

- Renata Anna Kowalczyk - członek

- Emilia Ewa Piątek - członek

- Mateusz Tarka - członek

 

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Gminy Sędziejowice:

- Sylwia Rafaela Rozwód - Przewonicząca

- Witold Grzegorz Kruk - Wiceprzewodnicząca

- Danuta Krystyna Kardas - członek

- Sławomir Grzegorz Bilant - członek

- Jarosław Piotr Owczarz - członek

- Krzysztof Tomasz Bartczak - członek

- Marcin Krzystof Rzepa - członek

- Dorota Henryka Burzyńska - członek

- Katarzyna Renata Sobala - członek

- Renata Anna Kowalczyk - członek

- Emilia Ewa Piątek - członek

- Mateusz Tarka - członek

- Krzysztof Jan Domowicz - członek

- Rafał Konrad Krawczyk - członek

- Katarzyna Julia Dąbrowska - członek

 

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 23.11.2018 10:47
Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2018 09:18
Liczba wyświetleń: 1380

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Skład Rady Gminy Sędziejowice kadencja 2018-2023 30.11.2018 08:39 Marek Kidawski
2 Skład Rady Gminy Sędziejowice kadencja 2018-2023 23.11.2018 12:13 Marek Kidawski
3 Skład Rady Gminy Sędziejowice kadencja 2018-2023 23.11.2018 10:47 Marek Kidawski
bip_menu_bottom