bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2018-04-13 11:33:27

WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD


W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm. ), Wójt Gminy Sędziejowice informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ww. ustawy, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Sędziejowice, pokój nr 9-10, tel. 43 677 16 93, w godzinach pracy Urzędu, na Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Dokumenty do pobrania/Ochrona środowiska.

Informacje o artykule

Autor: Aleksandra Ulas
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 13.04.2018 10:33
Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2018 10:34
Liczba wyświetleń: 326

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom