bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2009-10-15 13:45:21

Strona Główna


Wójt: Jerzy Kotarski
Zastępca Wójta, 
Sekretarz:

Mirosław Potasiak

Telefon: 43 / 67-711-57

Miejscowość: Sędziejowice
Adres: Wieluńska 6
Poczta: 98-160 Sędziejowice
Województwo: łódzkie
Powiat: łaski
NIP Gminy:
8311576640
Rachunek Bankowy: 
BANK SPÓŁDZIELCZY w Poddębicach Oddział Łask

Nr konta: 81 9263 0000 0562 1478 2005 0064

Telefon: 43 / 67-710-02
Fax: 43 / 67-710-06
Skrytka ePUAP:
UGSedziejowiceskrytka
E-Mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
WWW: gminasedziejowice.eu
bip.gminasedziejowice.pl

Czas pracy:. Od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30


Skargi i wnioski

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 8:00– 16:00 . a w razie jego nieobecności interesantów przyjmuje Zastępca Wójta.

W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, Wójt lub Zastępca, przyjmują w następnym dniu roboczym.

Pracownicy Urzędy Gminy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.

Zapisy przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Sędziejowice w sekretariacie p.19 (piętro) lub telefonicznie pod numerem 43 677 11 57.

Informacje o artykule

Autor: Marek Kidawski
Zredagował(a):
Data powstania: 15.10.2009 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2014 09:57
Liczba wyświetleń: 27603

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Strona Główna 03.09.2013 09:17 Adam Świerczyński
2 Strona Główna 15.10.2009 13:45
bip_menu_bottom