bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2013-10-11 09:36:48

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Stare Kozuby, działki nr 255 i 256


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego oraz budowie zbiornika na gnojówkę”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr ewidencyjny 255 i 256 Stare Kozuby gm. Sędziejowice.

1. W dniu 11.07.2013 r. Państwo Bożena i Zbigniew Kopka zam. Stare Kozuby 24 98-160 Sędziejowice złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego oraz budowie zbiornika na gnojówkę". Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr ewidencyjny 255 i 256 Stare Kozuby gm. Sędziejowice.

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 15.07.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 25.07.2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS.ZNS.460.43.2013 wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 19.07.2013 r. pismem nr  WOOŚ.4240.659.2013.KA/KM  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 26.08.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.12.2013 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

6. W dniu 17.09.2013r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I.6220.12.2013 zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 11.10.2013 08:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1672

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom