bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2013-05-15 09:48:18

Obwieszcznie Wojewody Łódzkiego


Wojewoda Łódzki zawiadamia, że w dniu 7 maja 2013 r. została wydania Decyzja Nr 2612013 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej - farmy wiatrowej firmy Nerthus Wojciech Pokora w miejscowości Marzenin, gmina Sędziejowice'' , na działce nr 83/3 w obrębie 13 Marzenin,teren zamknięty, kolejowy.

Informacje o artykule

Autor: Monika Krawczyk-Kuliberda
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 15.05.2013 08:48
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2013 08:51
Liczba wyświetleń: 2490

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom