bip_menu_top
print

2012-10-11 11:06:26

Jan Similak


1. Do podstawowego zakresu działania samodzielnego stanowiska Radcy Prawnego należy obsługa prawna, zgodnie z postanowieniami ustawy o radcach prawnych,                           a w szczególności: 

1) obsługa oraz doradztwo prawne Rady, Urzędu i jednostek organizacyjnych, w tym sporządzanie opinii prawnych w zakresie realizowanych zadań; 

2) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów zawieranych przez Gminę; 

3) zastępstwo procesowe Gminy, Wójta  i Urzędu przed sądami i urzędami oraz innymi organami orzekającymi; 

4) sygnalizowanie nowych uregulowań prawnych;

2. Obsługa prawna Urzędu sprawowana jest przez radcę prawnego świadczącego usługę w oparciu o  umowę o pracę lub umowę zlecenia. 

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Wiktor Komorowski
Data powstania: 11.10.2012 10:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2244

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom