bip_menu_top
print

2012-07-27 10:53:04

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY


Rejestr Instytucji Kultury, dla którego organizatorem jest Gmina Sędziejowice prowadzony jest zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.     w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa. Rejestr aktualny na dzień 21 maja 2012 r.
 
3. Rejestr prowadzony jest w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, pok. 16, tel. 43 677 11 46.

4. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydania odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
 
5. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 
6. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 
7. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

8. Wniosek o wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy złożyć osobiście  w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice lub przesłać poczta na adres urzędu.

9. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

10. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dokonywać na konto Gminy Sędziejowice:

LBS O/Sędziejowice  nr  61 9279 0007 0050 3413 2000 0040

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Rejestr instytucji kultury.pdf rejetr 2012-07-27 10:59:21 Komorowski Wiktor

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Wiktor Komorowski
Data powstania: 27.07.2012 09:53
Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2012 09:59
Liczba wyświetleń: 3148

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 27.07.2012 09:53 Wiktor Komorowski
bip_menu_bottom