bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2012-03-01 12:57:31

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 1200kW na działce nr ewidencyjny 312 w miejscowości Podule gm. Sędziejowice”.

1. W dniu 15.02.2012 r. SYSTEL Serwis Krzysztof Bąk ul. Zduńska 13-15, 98-220 Zduńska Wola złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 1200kW na działce nr ewidencyjny 312 w miejscowości Podule gm. Sędziejowice".

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 29.02.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.
 
3. W dniu 19.03.2012 r. pismem nr WOOŚ.4240.194.2012.JK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 10.03.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/11/12 wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 26.03.2012 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.4.2012 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 01.03.2012 11:57
Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2012 07:26
Liczba wyświetleń: 2565

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 01.03.2012 11:57 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom