bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2011-05-16 09:31:15

Otwarte konkursy ofert


Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie i wykonanie w 2011 r. zadań publicznych.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie w 2011 r. zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmiotu wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zaprasza do składania ofert w zakresie:

1) popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Sędziejowice;wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel - 14.000 zł.
2) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych form wypoczynku letniego; wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel - 20.000 zł.
Oferty należy składać do dnia 9 czerwca 2010 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6.
Ogłoszenie w załączeniu

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 16.05.2011 08:31
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2011 08:34
Liczba wyświetleń: 1680

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Otwarte konkursy ofert 16.05.2011 08:31 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom