bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2011-02-11 10:35:14

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli


Pomoc zdrowotna  udzielana jest  w formie jednorazowego bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

Ze świadczeń pomocy zdrowotnej mogą korzystać:
    1) nauczyciele   zatrudnieni  w szkołach prwadzonych  przez  gminę Sędziejowice co najmniej w połowie obowiąującego wymiaru zajęć;
    2) byli naucz'łciele ' emeryci  i lenciściszkół. któtzy    przeszli  na emer}turę  lub rentę ze szkół.
        dla lcórych  gmina  Sędziejowice jest  organem   prowadzącym.

             s 4.1. Pomoc zdrovoha  przyznawana  jest  w złiazkl z:
    1) przewlekłąchorobąnauczyciela;
    2) dh]gotfwał]m 1eczeniem  szpitalnym  z koniecznościądalszego  leczenia  w domu;
    3) dfugotrwab.rn    leczeniem specjalist"vcznym.

Informacje o artykule

Autor: Kamila Tokarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 11.02.2011 09:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2327

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom