bip_menu_top
print

2011-01-19 13:30:43

NR III/12/10 z dnia 28.12.2010 r.


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik III-12-10.pdf treść uchwały 2011-01-19 13:31:06 Komorowski Wiktor

Informacje o artykule

Autor: Sekretarz Gminy
Zredagował(a): Wiktor Komorowski
Data powstania: 19.01.2011 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2011 12:31
Liczba wyświetleń: 1520

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom