bip_menu_top
print

2010-12-03 10:51:25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach


Kierownik: Monika Aleksandrowicz

Miejscowość: Sędziejowice
Adres: Wieluńska 7
Poczta: 98-160 Sędziejowice
Województwo: łódzkie
Powiat: łaski

Telefon: 43 67-715-81
Fax: 43 67-715-81
Email:  gops@gminasedziejowice.pl

Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:30 - 15:30.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 31.12.2019 2020-07-27 14:18:18 Nowicki Wiktor
załącznik Rachunek zysków i start jednostki(wariant porównawczy).pdf Rachunek zysków i start(wariant porównawczy) - 31.12.2019 2020-07-27 14:18:09 Nowicki Wiktor
załącznik Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa - 31.12.2019 2020-07-27 14:18:01 Nowicki Wiktor
załącznik Bilans jednostki budżetowej.pdf Bilans jednostki budżetowej - 31.12.2019 2020-07-27 14:17:48 Nowicki Wiktor
załącznik Informacja dodatkowa - gops.pdf Informacja dotatkowa sporządzona na dzień 31-12-2018 r. 2019-05-09 15:13:50 Świerczyński Adam
załącznik zestawienie zmian w funduszu jednostki - gops.pdf Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. 2019-05-09 15:13:32 Świerczyński Adam
załącznik RZS - gops.pdf Rachunek zysków i strat jednostki (Wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. 2019-05-09 15:12:52 Świerczyński Adam
załącznik Bilans - gops.pdf Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. 2019-05-09 15:11:52 Świerczyński Adam
załącznik XXXV.289.14.pdf Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sędziejowice na lata 2014-2020 2016-07-06 11:23:47 Komorowski Wiktor
załącznik XIX.163.16.pdf Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziejowice na lata 2016-2020 2016-07-06 10:20:57 Komorowski Wiktor
załącznik XIX.162.16.pdf zmiany w statucie z dnia 29.06.2016 r. 2016-07-06 10:19:33 Komorowski Wiktor
załącznik dobry rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.(1884175_1344378).pdf 2015-07-24 07:55:07 Świerczyński Adam
załącznik wykaz instytucji.pdf Wykaz placówek świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w powiecie łaskim 2015-07-23 13:17:38 Komorowski Wiktor
załącznik III-15-10.pdf Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 - 2015 2011-11-16 10:51:40 Komorowski Wiktor
załącznik XVIII-143-05.pdf Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2011-11-16 10:47:08 Komorowski Wiktor
załącznik XXV-167-09.pdf zmiany w statucie z dnia 29.06.2009 r. 2011-11-16 10:45:28 Komorowski Wiktor
załącznik IX-58-07.pdf zmiany w statucie z dnia 28.06.2007 r. 2011-11-16 10:44:51 Komorowski Wiktor
załącznik Uchwała Nr XVI_132_04 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach.pdf 2010-12-03 10:52:25 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 03.12.2010 09:51
Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2020 13:18
Liczba wyświetleń: 10085

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach 05.11.2019 13:07 Michał Ułański
2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach 09.05.2019 14:13 Dariusz Matuszkiewicz
3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach 03.12.2010 09:52 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom