bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2010-09-01 10:56:11

Rozstrzygnięcie przetargu


o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dowóz uczniów z terenu gminy Sędziejowice do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach i Zespołu Szkół w Marzeninie”.

RW.341 / 9 / 10                                                                          Data: 10.08.2010 r.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW. 341 / 9 / 10 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dowóz uczniów z terenu gminy Sędziejowice do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach i Zespołu Szkół w Marzeninie”.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655
ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

            Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

Usługi Turystyczne

Sławomir Tokarczyk

ul. Żeromskiego 132

97 – 425 Zelów

 

który zaoferował cenę za przewóz za jeden kilometr: 2,99 zł., słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć złotych.

            Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena – 100%.

 

            W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Przewozowo – Handlowe

LIWIA

Stanisław Dębkowski

ul. Spacerowa 97/52

98 – 220 Zduńska Wola

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena – 100%: 289,35 pkt.

Oferta nr 2:

Usługi Turystyczne

Sławomir Tokarczyk

ul. Żeromskiego 132

97 – 425 Zelów

 

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena – 100%: 300,00 pkt.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655
z zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,

- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655
z zm.) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 01.09.2010 09:56
Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2010 10:00
Liczba wyświetleń: 1652

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 01.09.2010 09:56 Michał Ułański
bip_menu_bottom