bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2009-11-02 13:49:57

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie małej elektrowni wiatrowej typu HSW o mocy 250 kW” na działce nr 18 w obrębie Osiny gm. Sędziejowice.

1. W dniu 30.09.2009 r. Łukasz Maciejczyk złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie małej elektrowni wiatrowej typu HSW o mocy 250 kW” na działce nr 18 w obrębie Osiny gm. Sędziejowice

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 02.10.2009 r. do Starosty Łaskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 09.10.2009 r. pismem nr OS.7633-42/09 Starosta Łaski orzekł potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu .

4. W dniu 12.10.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/56/09 orzekł potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

5. W dniu 23.10.2009 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 7624/16/09 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 02.11.2009 12:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2593

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom