bip_menu_top
print

2009-10-15 13:45:21

Strona Główna


 
UWAGA!
 
Od dnia 1 stycznia 2021 r. wszystkie treści będą znajdowały się na nowej stronie BIP Sędziejowice dostępnej pod adresem
 
 
Wójt: Dariusz Cieślak
Zastępca Wójta, 
Sekretarz:

Mirosław Potasiak
Telefon: 43 / 67-711-57

Miejscowość: Sędziejowice
Adres: Wieluńska 6
Poczta: 98-160 Sędziejowice
Województwo: łódzkie
Powiat: łaski
NIP Gminy:
8311576640
Rachunek Bankowy: 

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
Oddział w Sędziejowicach
Nr konta: 93 9279 0007 0050 3413 2000 0240


Telefon: 43 / 67-710-02
Fax: 43 / 67-710-06
E-Mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
WWW: gminasedziejowice.eu
bip.gminasedziejowice.pl

Czas pracy:. Od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30

Skargi i wnioski
 
Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 8:00– 16:00 . a w razie jego nieobecności interesantów przyjmuje Zastępca Wójta.
 
W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, Wójt lub Zastępca, przyjmują w następnym dniu roboczym.
 
Pracownicy Urzędy Gminy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.
 
Zapisy przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Sędziejowice w sekretariacie p.19 (piętro) lub telefonicznie pod numerem 43 677 11 57.

Informacje o artykule

Autor: Marek Kidawski
Zredagował(a):
Data powstania: 15.10.2009 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2022 13:20
Liczba wyświetleń: 693154

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Strona Główna 26.09.2022 13:18 Michał Ułański
2 Strona Główna 07.01.2021 00:05 Michał Ułański
3 Strona Główna 07.01.2021 00:05 Michał Ułański
4 Strona Główna 04.06.2020 14:15 Michał Ułański
5 Strona Główna 04.06.2020 14:14 Michał Ułański
6 Strona Główna 22.11.2018 14:03 Adam Świerczyński
7 Strona Główna 22.11.2018 08:33 Marek Kidawski
8 Strona Główna 25.03.2014 09:59 Adam Świerczyński
9 Strona Główna 25.03.2014 09:58 Adam Świerczyński
10 Strona Główna 25.03.2014 09:57 Adam Świerczyński
11 Strona Główna 03.09.2013 09:17 Adam Świerczyński
12 Strona Główna 15.10.2009 13:45
bip_menu_bottom