bip_menu_top

2016-04-28 14:45:17

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice za rok 2015


W załączeniu analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice za rok 2015. więcej...

2015-01-27 14:56:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w bryle budynku wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na działkach nr 428 i 429 w miejscowości Kozuby gmina Sędziejowice". więcej...

2014-12-15 10:28:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w bryle budynku wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na działkach nr 428 i 429 w miejscowości Kozuby gmina Sędziejowice". więcej...

2014-10-09 11:15:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie do 9 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15 kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) w miejscowościach: Brzeski (dz. 312/1, 311/1, 293, 294), Sobiepany ( dz. 93, 94, 95, 83, 84, 85), Podule (dz. 122, 123, 124, 235/1, 238/1, 232, 240/1, 298, 290, 288) w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz w miejscowości Kalinowa (dz. 311, 312, 310, 362, 363, 364) gmina Zapolice, powiat zduńskowolski, województwo łódzkie” więcej...

2014-09-29 11:10:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie maksymalnie 9 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo - pomiarowymi ZK-15kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg)... więcej...

2014-06-10 12:04:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa małej elektrowni wiatrowej typu HSW o mocy 250KW" na działce o numerze ewidencyjnym 18 w miejscowości Osiny gm. Sędziejowice. więcej...

2014-06-09 12:00:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą" przewidzianego do realizacji na działce nr ewidencyjny l i 8/2 obręb Marzenin gmina Sędziejowice. więcej...

2014-06-03 08:50:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej nr 10355 E Kamostek - Sędziejowice - Kozuby na odcinku od km 0+000 do km 1+840, Gmina Sędziejowice (działki nr 129, 391, 416, 82, 139, 187, 140, 254)" więcej...

2014-05-21 13:37:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie zawiadomienia o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa małej elektrowni wiatrowej HSW o mocy 250kW na działce o numerze ewidencyjnym 18 w miejscowości Osiny gm. Sędziejowice. więcej...

2014-05-19 12:59:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : "Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą" przewidzianego do realizacji na działce nr ewidencyjny 118/2 obręb Marzenin gmina Sędziejowice. więcej...

2014-05-13 12:23:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie zebrania wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 10355 E Kamostek - Sędziejowice - Kozuby na odcinku od km 0+000 do km 1+840, Gmina Sędziejowice (działki nr 129, 391, 416, 82, 139, 187, 140, 254)". więcej...

2014-05-06 11:05:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie budynku produkcyjno-magazynowego i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek przemysłowy na działkach nr ewid.585/9 i 585/6 obręb Kozuby Stare i Nowe gmina Sędziejowice." więcej...

2014-03-07 07:40:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego oraz budowie zbiornika na gnojówkę". Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr ewidencyjny 255 i 256 Stare Kozuby gm. Sędziejowice. więcej...

2014-01-02 15:02:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 9 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-IS kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg)w miejscowościach: Brzeski (dz. 312/1, 311/1, 293, 294), Sobiepany ( dz.93, 94, 95, 83, 84 , 85), Podule (dz. 122, 123, 124, 235/1, 238/1, 232, 240/1, 298, 290, 288) w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz w miejscowości Kalinowa (dz. 311, 312, 310, 362, 363,364) gmina Zapolice, powiat zduńskowolski, województwo łódzkie". więcej...

2013-12-16 11:12:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 68 położonej w miejscowości Przymiłów gmina Sędziejowice w miejsce istniejącej turbiny wiatrowej o mocy 500kw. Przedsięwzięcie będzie polegalo na wymianie już istniejącej elektrowni wiatrowej na nową zlokalizowaną w tym samym miejscu." więcej...

2013-11-29 15:15:29

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie złożenia wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa 9 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda" więcej...

2013-11-29 10:04:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sewerynów na działkach nr ewid. 106/1 oraz 107/3 w obrębie 0028 Sewerynów." więcej...

2013-11-19 12:51:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego oraz budowie zbiornika na gnojówkę". więcej...

2013-11-05 13:21:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 68 położonej w miejscowości Przymiłów gmina Sędziejowice w miejsce istniejącej turbiny wiatrowej o mocy 500kW. Przedsięwzięcie będzie polegało na wymianie już istniejącej elektrowni wiatrowej na nową zlokalizowaną w tym samym miejscu." więcej...

2013-09-30 09:45:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o wszczęciu na wniosek NERTHUS Wojciech Pokora, Marzenin, ul. Plac Różany 2, 98 - 160 Sędziejowice, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą" przewidzianego do realizacji na działce nr ewidencyjny 118/2 obręb Marzenin, gmina Sędziejowice. więcej...

2013-08-20 12:17:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynku stacji dla pojazdów silnikowych". więcej...

2013-08-20 12:15:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą" więcej...

2013-06-11 14:52:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1,5MW o poziomej osi obrotu wraz z infrastrukturą towarzyszącą". więcej...

2013-05-14 10:39:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że w dniu 14.05.2013 r. wydał postanowienie, w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1.5 MW o poziomej osi obrotu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowaną na terenie gminy Sędziejowice w miejscowości Lichawa na działkach o nr ewid. 524,525 więcej...

2013-04-03 13:47:45

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 1 elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 850kW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją i przyłączem elektroenergetycznym" na działkach o nr ewidencyjnych 269, 270 i 274 w miejscowości Marzenin, gm. Sędziejowice. więcej...

2013-03-29 13:34:45

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


W sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi dojazdowej Żagliny - Krzewina na odcinku od km 0+000 do km 2+200 (działki nr 162 i 164), gmina Sędziejowice. więcej...

2013-03-08 09:32:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie zebrania wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi dojazdowej Żagliny - Krzewina na odcinku od km 0+000 do km 2+200 (działki nr 162 i 164), gmina Sędziejowice" więcej...

2013-03-08 09:31:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie postanowienie, stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi dojazdowej Żagliny - Krzewina na odcinku od km 0+000 do km 2+200 (działki nr 162 i 164), gmina Sędziejowice" więcej...

2013-02-22 08:58:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi dojazdowej Żagliny - Krzewina na odcinku od km 0+000 do km 2+200 (dzialki nr 162 i 164), gmina Sędziejowice. więcej...

2013-01-17 10:13:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejwoice


administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie maksymalnie 11 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15 kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) na działkach o numerach ewidencyjnych 136,137,432,204,175 w miejscowości Grabia, 312/1, 293 w miejscowości Brzeski, 94,83,84,85 w miejscowości Sobiepany, 122,123, 245/1 w miejscowości Podule w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz 311, 312, 362, 363, 326, 327, 328 w miejscowości Kalinowa w gminie Zapolice, powiat zduńskowolski”. więcej...

2013-01-10 13:57:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie aneksu do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa maksymalnie 11 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15 kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) na działkach o numerach ewidencyjnych 136,137,432,204,175 w miejscowości Grabia, 312/1, 293 w miejscowości Brzeski, 94, 83, 84, 85 w miejscowości Sobiepany, 122, 123, 245/1 w miejscowości Podule w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz 311, 312, 362, 363, 326, 327, 328 w miejscowości Kalinowa w gminie Zapolice, powiat zduńskowolski” modyfikujący kształt farmy wiatrowej, a co za tym idzie zmieniający zakres prowadzonego postępowania. więcej...

2013-01-07 12:42:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie maksymalnie 11 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15 kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) na działkach o numerach ewidencyjnych 136,137,432,204,175 w miejscowości Grabia, 312/1, 293 w miejscowości Brzeski, 94,83,84,85 w miejscowości Sobiepany, 122,123, 245/1 w miejscowości Podule w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz 311, 312, 362, 363, 326, 327, 328 w miejscowości Kalinowa w gminie Zapolice, powiat zduńskowolski”. więcej...

2012-11-26 08:35:26

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejwoice


w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą" przewidzianego do realizacji na działce nr ewidencyjny 118/2 obręb Marzenin gmina Sędziejowice. więcej...

2012-11-21 15:05:47

Obwieszczenie


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 600kW na działce nr ewidencyjny 303/5 w miejscowości Podule, gm. Sędziejowice" więcej...

2012-11-07 15:20:26

OBWIESZCZENIE


O wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na działce nr ewidencyjny 118/2 obręb Marzenin gmina Sędziejowice. więcej...

2012-11-07 15:17:30

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Sędziejowice w dniu 06.11.2012 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie oczyszczalni ścieków dla Zakładu Wędliniarskiego Władysława Gabrysiaka w Lichawie nr 41 wraz z rurociągiem odprowadzającym ścieki do rowu”. więcej...

2012-10-26 11:05:00

Obwieszczenie


więcej...

2012-09-17 13:52:08

Obwieszczenie


w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2012 - 2020" więcej...

2012-08-30 14:31:24

Obwieszczenie


o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119007E (Marżynek) -gr. gm. Zapolice - Wrzesiny - Marzenin na odcinku od km 0+000 do km 2+650 (działki nr 22 obręb Wrzesiny, nr 155, 222/1, 235 obręb Marzenin) gmina Sędziejowice". więcej...

2012-08-14 12:58:51

Obwieszczenie


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119007E (Marżynek) -gr. gm. Zapolice – Wrzesiny - Marzenin na odcinku od km 0+000 do km 2+650 (działki nr 22 obręb Wrzesiny, nr 155, 222/1, 235 obręb Marzenin) gmina Sędziejowice”. więcej...

2012-08-07 10:36:46

OBWIESZCZENIE


w sprawie sporządzania projektów planów ochrony dla 16 rezerwatów przyrody z terenu województwa łódzkiego więcej...

2012-07-30 11:57:00

Obwieszczenie


o wydłużeniu terminu wydania postanowienia dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa oczyszczalni ścieków dla Zakładu Wędliniarskiego Władysława Gabrysiaka w Lichawie nr 41 wraz z rurociągiem odprowadzającym ścieki do rzeki Grabi” więcej...

2012-07-05 14:48:00

Obwieszczenie


o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 1 elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 850 kW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją i przyłączem elektroenergetycznym" na działkach o nr ewidencyjnych 269,270 i 274 w miejscowości Marzenin, gm. Sędziejowice. więcej...

2012-07-04 11:04:00

Obwieszczenie - wydanie decyzji i uzgodnienie z RDOŚ - elktr. 850kW Marzenin


w sprawie wydania decyzji środowiskowej i uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 1 elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 850 kW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją i przyłączem elektroenergetycznym" na działkach o nr ewidencyjnych 269,270 i 274 w miejscowości Marzenin, gm. Sędziejowice, z RDOŚ więcej...

2012-07-04 10:26:00

Obwieszczenie - elektrownia 850kW - Marzenin


sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 1 elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 850 kW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją i przyłączem elektroenergetycznym" na działkach o nr ewidencyjnych 269, 270 i 274 w miejscowości Marzenin, gm. Sędziejowice. więcej...

2012-06-25 13:54:00

Obwieszczenie


o wydłużeniu terminu wydania postanowienia dla Zakładu Wędliniarskiego Władysław Gabrysiak Lichawa 41 98-160 Sędziejowice planowanego przedsięwzięcia o nazwie „Budowa oczyszczalni ścieków dla Zakładu Wędliniarskiego Władysława Gabrysiaka w Lichawie nr 41 wraz z rurociągiem odprowadzającym ścieki do rzeki Grabi" więcej...

2012-05-30 13:50:05

Obwieszczenie


o wolnostojącej elektrowni wiatrowej w miejscowości Przymiłów znajdującej się na działce ewidencyjnej 68 gm. Sędziejowice w sprawie wymiany elektrowni wiatrowej na nową. Pełna treść obwieszczenia w załączniku. więcej...

2012-05-28 09:28:58

OBWIESZCZENIE


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Zakładu Wędliniarskiego Władysława Gabrysiaka w Lichawie nr 41 wraz z rurociągiem odprowadzającym ścieki do rzeki Grabi”. więcej...

2012-05-17 13:11:25

OBWIESZCZENIE


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie maksymalnie 11 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15 kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) na działkach o numerach ewidencyjnych 136,137,432,204,175 w miejscowości Grabia, 312/1, 293 w miejscowości Brzeski, 94,83,84,85 w miejscowości Sobiepany, 122,123, 245/1 w miejscowości Podule w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz 311, 312, 362, 363, 326, 327, 328 w miejscowości Kalinowa w gminie Zapolice, powiat zduńskowolski” więcej...

2012-04-20 09:54:23

OBWIESZCZENIE


w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie maksymalnie 11 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15 kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) na działkach o numerach ewidencyjnych 136,137,432,204,175 w miejscowości Grabia, 312/1, 293 w miejscowości Brzeski, 94,83,84,85 w miejscowości Sobiepany, 122,123, 245/1 w miejscowości Podule w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz 311, 312, 362, 363, 326, 327, 328 w miejscowości Kalinowa w gminie Zapolice, powiat zduńskowolski" . więcej...

2012-04-16 14:27:36

Obwieszczenie


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Remont drogi gminnej nr 103055E Kozuby - Grabica na odcinku od km 0+000 do km 1+572 (działki nr 504, 523, 536 i 80), gmina Sędziejowice". więcej...

2012-03-23 14:58:43

Obwieszczenie


w sprawie planowanego przedsięwzięcia o nazwie „Budowa maksymalnie 11 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15 kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) na działkach o numerach ewidencyjnych 136,137,432,204,175 w miejscowości Grabia, 312/1, 293 w miejscowości Brzeski, 94,83,84,85 w miejscowości Sobiepany, 122,123, 245/1 w miejscowości Podule w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz 311, 312, 362, 363, 326, 327, 328 w miejscowości Kalinowa w gminie Zapolice, powiat zduńskowolski" więcej...

2012-03-21 11:10:30

Obwieszczenie


O konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 1200kw na działce o nr ew. 312 w miejscowości Podule, gm. Sędziejowice. więcej...

2012-03-14 12:58:30

Obwieszczenie


o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej nr 103055E Kozuby - Grabica na odcinku od km 0+000 do km 1+572 (działki nr 504, 523, 536 i 80), gmina Sędziejowice". więcej...

2012-03-01 13:11:31

Obwieszczenia


o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa maksymalnie 11 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15 kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) na działkach o numerach ewidencyjnych 136,137,432,204,175 w miejscowości Grabia, 312/1, 293 w miejscowości Brzeski, 94, 83, 84, 85 w miejscowości Sobiepany, 122, 123, 245/1 w miejscowości Podule w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz 311, 312, 362, 363, 326, 327, 328 w miejscowości Kalinowa w gminie Zapolice, powiat zduńskowolski”. więcej...

2012-03-01 13:06:57

Obwieszczenie


o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej nr 103055E Kozuby - Grabica na odcinku od km 0+000 do km 1+572 (działki nr 504, 523, 536 i 80), gmina Sędziejowice. więcej...

2012-02-09 13:23:46

OBWIESZCZENIE


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej nr 103055E Kozuby - Grabica na odcinku od km 0+000 do km 1+572 (działki nr 504, 523, 536 i 80), gmina Sędziejowice”. więcej...

2011-11-28 09:59:41

Obwieszczenie


w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 0,6MW wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 238 w miejscowości Kamostek, gm. Sędziejowice" więcej...

2011-10-27 12:32:59

Obwieszczenie


w dniu 28.10.2011 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał postanowienie, w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 0,6MW wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 238 w miejscowości Kamostek, gm. Sędziejowice. więcej...

2011-10-07 08:16:25

Obwieszczenie


w dniu 03.10.2011 r. na wniosek NOWA LOGISTIC Sp. z o.o ul. Opiesińska 13 98-220 Zduńska Wola zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy do 0,6MW wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 238 w miejscowości Kamostek, gm. Sędziejowice. więcej...

2011-10-03 09:00:00

Obwieszczenie


o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz ze stacją transformatorową i przyłączem kablowym podziemnym 15 kV” na działce o nr ewidencyjnym 58 w miejscowości Grabia, gm. Sędziejowice. więcej...

2011-09-27 08:07:34

Obwieszczenie


o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o maksymalnej mocy 225 kW” na działce nr 449/3 w obrębie Bilew, gm. Sędziejowice. więcej...

2011-09-21 14:29:10

Obwieszczenie


o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Odbudowie mostu w m. Czestków w ciągu drogi powiatowej nr 2304E Czestków – Pruszków – Żagliny”. więcej...

2011-09-02 14:35:02

Obwieszczenie


Wójt Gminy Sędziejowice, działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że więcej...

2011-08-16 13:56:13

Obwieszczenie


Wójt Gminy Sędziejowice, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że: więcej...

2010-12-06 09:47:27

Informacja


o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000: PLH100003 Lasy Spalskie; PLH100004 Łączka w Bęczkowicach; PLH100021 Grabia; PLH100035 Łąki Ciebłowickie. więcej...

2010-09-10 10:06:00

Konsultacje społeczne na temat prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. więcej...

bip_menu_bottom