bip_menu_top

2018-10-24 09:13:25

Budowie farmy fotowoltaicznej „KORCZYSKA I”


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „KORCZYSKA I” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 76, obręb Korczyska, Gmina Sędziejowice” więcej...

2018-10-24 09:12:27

Budowie farmy fotowoltaicznej „OSINY III”


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „OSINY III” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 62, obręb Osiny, Gmina Sędziejowice” więcej...

2018-10-24 09:11:24

Budowie farmy fotowoltaicznej „OSINY II”


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „OSINY II” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 16, 18, 439 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice” więcej...

2018-10-24 09:10:17

Budowie farmy fotowoltaicznej „OSINY I”


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „OSINY I” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 40 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice”. więcej...

2016-07-26 10:19:13

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Sędziejowice


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2301E Brzeski – Sędziejowice – Buczek – Wola Bachorska – Bocianicha na odcinku o długości 2,8 km w miejscowości Sędziejowice”. więcej...

2016-07-26 10:17:07

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Sędziejowice dz. nr 264,7.


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie składu węgla przy ul. Leśnej 78 w Sędziejowicach na działce ewidencyjnej nr 264/7 obręb Sędziejowice”. więcej...

2016-07-26 10:15:37

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Bilew dz. nr 654, 655, 656, 746.


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Bilew koło Zduńskiej Woli na działkach 654, 655, 656, 746”. więcej...

2015-11-24 13:58:39

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Gmina Sędziejowice (działki nr 11, 23 i 97)


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 103055 E Kamostek-Kolonia Kamostek-Sędziejowice (ul. Dolna w miejscowości Sędziejowice) na odcinku od km 0+000 do km 1+378 (działki nr 11, 23 i 97). więcej...

2015-09-28 11:21:28

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Pruszków.


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków tj. od ok. km 7+700 do ok. km 9+437”. więcej...

2014-07-02 15:02:06

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Kozuby dz. nr 428 i 429


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „ Budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w bryle budynku wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na działkach nr 428 i 429 w miejscowości Kozuby gmina Sędziejowice”. więcej...

2014-07-02 14:59:47

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Gmina Sędziejowice (działki nr 129, 391, 416, 82, 139, 187, 140, 254)


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Przebudowie drogi gminnej nr 10355 E Kamostek – Sędziejowice – Kozuby na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 840, Gmina Sędziejowice (działki nr 129, 391, 416, 82, 139, 187, 140, 254)”. więcej...

2014-04-11 08:00:56

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Kozuby Stare i Nowe, działki nr 585/9 i 585/6


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Budowie budynku produkcyjno-magazynowego i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek przemysłowy na działkach nr ewid. 585/9 i 585/6 obręb Kozuby Stare i Nowe gmina Sędziejowice”. Oba budynki będą służyły istniejącemu zakładowi dziewiarskiemu. więcej...

2014-01-28 10:48:49

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Sewerynów, działki nr 106/1 i 107/3


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sewerynów na działkach nr ewid. 106/1 oraz 107/3 w obrębie 0028 Sewerynów”.uwarunkowaniach - Stare Kozuby, działki nr 255 i 256 więcej...

2013-10-11 09:36:48

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Stare Kozuby, działki nr 255 i 256


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego oraz budowie zbiornika na gnojówkę”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr ewidencyjny 255 i 256 Stare Kozuby gm. Sędziejowice. więcej...

2013-10-11 09:30:37

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Marzenin, działka nr 20


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku stacji diagnostycznej dla pojazdów silnikowych”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr ewidencyjny 20 w Marzeninie, gmina Sędziejowice więcej...

2013-05-14 11:44:53

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Sędziejowice, działka nr 381/2


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Instalacji paneli słonecznych składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertory DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej do 1,5 MW. Przedsięwzięcie realizowane będzie na części działki nr 381/2 obręb Sędziejowice”. więcej...

2013-05-14 11:13:11

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Lichawa, działki nr 524, 525


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW o poziomej osi obrotu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na terenie gminy Sędziejowice w miejscowości Lichawa na działkach o nr ewid. 524, 525 więcej...

2013-05-14 11:11:29

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga dojazdowa Żagliny - Krzewina


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi dojazdowej Żagliny – Krzewina na odcinku od km 0+000 do km 2+200 (działki nr 162 i 164), gmina Sędziejowice. więcej...

2013-05-14 11:05:21

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Dobra, działki nr 113, 114.


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża „DOBRA”, położonego na gruntach miejscowości Dobra, gmina Sędziejowice, powiat łaski, województwo łódzkie, na działkach zaewidencjonowanych pod nr 113,114 - obręb Dobra, stanowiącymi własność Przedsiębiorcy. więcej...

2013-05-14 11:03:05

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Dobra, działki nr 140/1, 140/2, 141


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Posadowieniu wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości 4166 sztuk o łącznej mocy 999840W wraz z przyłączem elektroenergetycznym na działkach ewidencyjnych nr 140/1, 140/2, 141 w miejscowości Dobra, gm. Sędziejowice, pow. Łaski. więcej...

2013-01-18 10:51:32

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Marzenin dz. nr118/2


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na działce nr ewidencyjny 118/2 obręb Marzenin gmina Sędziejowice. więcej...

2012-10-15 12:54:47

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Podule dz. nr 303/5


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowEJ o mocy do 600kW na działce nr ewidencyjny 303/5 w miejscowości Podule gm. Sędziejowice”. więcej...

2012-08-14 14:44:30

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga gminna nr 119007E


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 119007E (Marżynek)-gr. gm. Zapolice – Wrzesiny - Marzenin na odcinku od km 0+000 do km 2+650 (działki nr 22 obręb Wrzesiny, nr 155, 222/1, 235 obręb Marzenin) gmina Sędziejowice”. więcej...

2012-06-28 14:53:00

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Lichawa nr 41


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie oczyszczalni ścieków dla Zakładu Wędliniarskiego Władysława Gabrysiaka w Lichawie nr 41 wraz z rurociągiem odprowadzającym ścieki do rzeki Grabi”. więcej...

2012-06-28 14:06:00

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przymiłów, dz. nr 68


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 68 położonej w miejscowości Przymiłów gmina Sędziejowice w miejsce istniejącej turbiny wiatrowej o mocy 500kW. więcej...

2012-03-01 13:00:36

Wniosek o sydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Grabia, Sobiepany, Brzeski, Podule


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie maksymalnie 11 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15 kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) na działkach o numerach ewidencyjnych 136,137,432,204,175 w miejscowości Grabia, 312/1, 293 w miejscowości Brzeski, 94,83,84,85 w miejscowości Sobiepany, 122,123, 245/1 w miejscowości Podule w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz 311, 312, 362, 363, 326, 327, 328 w miejscowości Kalinowa w gminie Zapolice, powiat zduńskowolski” więcej...

2012-03-01 12:57:31

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 1200kW na działce nr ewidencyjny 312 w miejscowości Podule gm. Sędziejowice”. więcej...

2012-02-17 09:47:47

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie turbiny wiatrowej o mocy do 150kW wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na działce ewid. nr 200 i 201 (oddziaływanie rotora) położonej w miejscowości Grabia, gmina Sędziejowice. więcej...

2012-02-17 09:46:16

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych (ON, PB, LPG) wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą” na działce ewidencyjnej nr 389/4 w miejscowości Sędziejowice. więcej...

2012-02-09 13:28:13

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Remont drogi gminnej nr 103055E Kozuby - Grabica na odcinku od km 0+000 do km 1+572 (działki nr 504, 523, 536 i 80), gmina Sędziejowice. więcej...

2011-10-27 12:27:55

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Kamostek dz. nr 238)


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 0,6MW wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 238 w miejscowości Kamostek, gm. Sędziejowice. więcej...

2011-08-16 13:51:52

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Zmianie Decyzji znak RW.I.7624/6/10/11 z dnia 25.02.2011r. w zakresie obejmującym zapis pkt 3 z „cztery dystrybutory o wydajności Q = 50 dm3/min, wyposażone w system odsysania oparów benzyn" na „trzy dystrybutory paliw płynnych o wydajności z jednego pistoletu ok. Q = 40 dm3/min, wyposażonych w system odsysania oparów benzyn i jeden dystrybutor (ON) o wydajności pistoletu ok. Q = 70 dm3/min", miejscowość Dobra gm. Sędziejowice". więcej...

2011-08-01 13:22:29

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„„Odbudowie mostu w m. Czestków w ciągu drogi powiatowej nr 2304E Czestków – Pruszków - Żagliny”. więcej...

2011-08-01 12:47:38

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 1 elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 850 kW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją i przyłączem elektroenergetycznym” na działkach o nr ewidencyjnych 269, 270 i 274 w miejscowości Marzenin, gm. Sędziejowice. więcej...

2011-02-25 14:09:59

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych, budynku stacji serwisowej, budynku usługowego (sklepu)” na działkach o numerach ewidencyjnych 240, 241, 242, 243, 244 w miejscowości Dobra gm. Sędziejowice. więcej...

2011-01-03 14:34:41

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Montażu bezpyłowej kabiny lakierniczo – suszarniczej (usługi blacharsko – lakiernicze)” na działkach o nr ewidencyjnych 532/1, 533 w miejscowości Marzenin gm. Sędziejowice. więcej...

2010-03-05 12:00:36

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych wraz ze stacjami transformatorowymi i przyłączami kablowymi podziemnymi 15 kV” na działce o nr ewidencyjnym 381/2 w miejscowości Sędziejowice gm. Sędziejowice. więcej...

2010-03-05 11:57:49

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice”. więcej...

2010-03-05 11:54:38

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz ze stacją transformatorową i przyłączem kablowym podziemnym 15 kV” na działce o nr ewidencyjnym 14 w miejscowości Przymiłów gm. Sędziejowice. więcej...

2010-03-05 11:53:36

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz ze stacją transformatorową i przyłączem kablowym podziemnym 15 kV” na działce o nr ewidencyjnym 58 w miejscowości Grabia gm. Sędziejowice. więcej...

2009-12-16 14:38:27

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


"Przebudowa mostu przez rz. Grabię w m. Marzenin w ciągu drogi powiatowej nr 2302E Zduńska Wola – Pruszków wraz z dojazdami” na działkach o nr ewidencyjnym 222/2, 681, 439, 396 w miejscowości Marzenin gm. Sędziejowice więcej...

2009-11-02 13:53:53

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami m. Lichawa – gm. Sędziejowice” więcej...

2009-11-02 13:49:57

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dz. nr 18 - Osiny


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie małej elektrowni wiatrowej typu HSW o mocy 250 kW” na działce nr 18 w obrębie Osiny gm. Sędziejowice. więcej...

2009-11-02 13:12:40

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o maksymalnej mocy 225 kW” na działce nr 449/3 w obrębie Bilew gm. Sędziejowice. więcej...

bip_menu_bottom