bip_menu_top

2012-01-12 13:01:04

Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej,


polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Sędziejowice, procedura obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. więcej...

bip_menu_bottom