bip_menu_top

2011-04-04 08:07:34

Uchwała Nr 1/75/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 marca 2011 r.


w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Gminy Sędziejowice. więcej...

2011-03-04 10:01:21

NR IV/20/11 z dnia 24.02.2011 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2011 więcej...

2011-03-04 09:59:11

uchwała Nr I/36/2011 z dnia 14.02.2011 r.


uchwała Nr I/36/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Sędziejowice na 2011 rok więcej...

2011-03-04 09:33:42

NR IV/19/11 w dnia 24.02.2011 r.


w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2011 - 2020 więcej...

2011-03-04 09:31:46

uchwała Nr I/35/2011 z dnia 14.02.2011 r.


uchwała Nr I/35/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziejowice więcej...

bip_menu_bottom