bip_menu_top

2011-04-01 11:22:51

KOMUNIKAT


Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 17 marca 2011 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. więcej...

2010-11-26 13:50:10

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2010 r.


o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego. więcej...

2010-11-26 13:47:20

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W ODZI z dnia 23 listopada 2010 r.


o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego. więcej...

2010-11-23 10:01:25

Wyniki wyborów


Wyniki wyborów w wyborach samorządowych 2010 więcej...

2010-11-12 13:43:33

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach z dnia 4 listopada 2010 r.


o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Sędziejowice w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. więcej...

2010-11-12 11:23:59

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SĘDZIEJOWICACH z dnia 4 listopada 2010 r.


o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sędziejowice zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. więcej...

2010-11-10 14:12:27

Ogłoszenie


o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw. więcej...

2010-11-10 11:48:25

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 5 listopada 2010 r.


w sprawie wyznaczenia miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. więcej...

2010-11-10 11:44:27

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach z dnia 4 listopada 2010 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. więcej...

2010-10-28 12:31:24

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 26 października 2010 r.


o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Sędziejowice w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. więcej...

2010-10-13 10:50:44

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 7 października 2010 r.


O SKŁADZIE TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH więcej...

2010-10-12 15:18:46

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach z dnia 11 października 2010 r.


w sprawie ustalenia sposobu podania do wiadomości publicznej informacji o składzie komisji, jej siedzibie i pełnionych dyżurach. więcej...

2010-09-23 11:48:48

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 22 września 2010 r.


o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy oraz Wójta Gminy Sędziejowice zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. więcej...

2010-09-23 09:46:32

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 21 września 2010 r.


w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych więcej...

2010-09-23 09:40:26

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 21 września 2010 r.


w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych więcej...

2010-09-23 09:32:40

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r.


w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast więcej...

bip_menu_bottom