bip_menu_top

2010-06-25 14:31:56

Zarządzenie nr 322/10 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 25 czerwca 2010 r.


w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Sędziejowicach. więcej...

2010-06-25 14:30:45

Zarządzenie nr 317/10 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 15 czerwca 2010 r.


w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Sędziejowicach. więcej...

2010-06-09 11:31:48

Informacja o składach OKW na terenie gminy Sędziejowice


Na podstawie art.16 ust.7 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) podaje się do publicznej wiadomości składy Obwodowych Komisji Wyborczych. więcej...

2010-05-20 10:04:10

Komunikat OKW nr 17 w Sieradzu z dnia 7 maja 2010 r.


o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach. więcej...

2010-05-20 09:26:46

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 10 maja 2010 r.


o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. więcej...

bip_menu_bottom