bip_menu_top

2020-07-16 15:28:46

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych


Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych więcej...

2020-07-10 08:30:31

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Sędziejowice Anny Krankowskiej


Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Radnej Rady Gminy Sędziejowice. więcej...

bip_menu_bottom