bip_menu_top

2020-07-16 15:18:37

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice


Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice więcej...

2020-07-16 15:11:11

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych


Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych więcej...

2020-07-10 08:23:03

Oświadczenia majątkowe za 2019 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice


Oświadczenia majątkowe za 2019 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2019-11-14 13:31:56

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Sędziejowice Ewy Gruszczyńskiej


Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Radnej Rady Gminy Sędziejowice. więcej...

2019-09-27 11:49:43

Oświadczenie majątkowe kierownika GOPS Sędziejowicach - Monika Aleksandrowicz


Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji kierownika GOPS w Sędziejowicach. więcej...

2019-08-02 15:37:21

Oświadczenie majątkowe kierownika GOPS Sędziejowicach


Oświadczenie majątkowe Aleksandry Andrysiak w związku z zakończeniem pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej gminy - GOPS Sędziejowicach. więcej...

2019-07-04 10:03:02

Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO Nr1 w Sędziejowicach


Stefan Moryń, w związku z zakończeniem pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej gminy. więcej...

bip_menu_bottom