bip_menu_top

2019-10-23 15:43:03

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II nr 696/2019 z dnia 22 października 2019 r.


dotyczące rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych. więcej...

2019-07-15 08:07:35

ZARZĄDZENIE NR 188/2019 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r.


w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice. więcej...

2019-06-27 11:14:38

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sędziejowice. więcej...

2018-10-18 14:37:46

INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie


podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie więcej...

2018-10-11 14:51:33

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 października 2018 r.


w sprawie zmiany postanowienia Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sędziejowice w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej...

2018-09-28 09:17:37

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sędziejowice więcej...

2018-09-13 11:42:02

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI W SĘDZIEJOWIACH


w sprawie podania do publicznej wiadomości składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach więcej...

2018-09-11 14:38:51

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 września 2018 r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach więcej...

2018-09-11 14:35:09

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 września 2018 r.


w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej...

2018-09-04 10:35:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r więcej...

2018-08-14 14:35:22

Zarządzenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sędziejowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. więcej...

2018-08-02 09:30:06

Informacja Wójta Gminy Sędziejowice


Informacja Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 30 lipca 2018 r. o powołanym urzędniku wyborczym dla Gminy Sędziejowice więcej...

2018-08-02 09:27:32

Informacja z dnia 6 kwietnia 2018 r.


Informacja o objęciu powierzonej funkcji Komisarza Wyborczego w Łodzi II, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy więcej...

2018-08-02 09:24:18

Uchwała NR XXXIX/286/18 z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe obwody głosowania więcej...

2018-08-02 09:22:34

Uchwała NR XXXIX/285/18 z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu więcej...

2018-05-07 12:49:13

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO


w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim więcej...

2018-01-16 09:19:03

Informacja PKW nt. rejestru wyborców


Informacja Prasowa - Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! więcej...

bip_menu_bottom