bip_menu_top

2018-01-30 12:54:38

uchwała Nr I/15/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.


Uchwała Nr I/15/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Sędziejowice więcej...

2018-01-04 11:00:04

NR XXXV/267/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-01-04 10:58:40

NR XXXV/266/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018 - 2025 więcej...

2017-12-05 13:47:33

uchwała Nr I/147/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.


uchwała Nr I/147/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Sędziejowice więcej...

bip_menu_bottom