bip_menu_top

2017-12-04 15:24:41

uchwała Nr I/147/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.


uchwała Nr I/147/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Sędziejowice na lata 2018-2025 więcej...

2017-01-03 11:00:11

Budżet Gminy Sędziejowice na 2017 rok


uchwała NR XXVI/190/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2017 rok więcej...

bip_menu_bottom