bip_menu_top

2015-05-14 08:05:57

Obwieszczenie o II turze


więcej...

2015-05-13 13:40:59

Informacje dla wyborców


więcej...

2015-04-23 15:54:31

zarządzenie NR 45/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r.


w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Sędziejowice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. więcej...

2015-04-22 14:35:37

Ogłoszenie Wójta Gminy Sędziejowice


Informuje, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r. Spis jest udostępniany na pisemny wniosek, w Urzędzie Gminy Sędziejowice, pokój nr 6, w dniach od 20.04.2015r. do 04.05.2015r. w godzinach od 8.00 do 15.00 więcej...

2015-04-20 10:38:01

zarządzenie Nr 44/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. więcej...

2015-04-15 08:40:14

zarządzenie NR 43/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r.


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. więcej...

2015-04-13 11:37:55

INFORMACJA


Informacja Wójta Gminy Sędziejowice o przyjęciach zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze więcej...

2015-04-03 14:39:51

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 2 kwietnia 2015 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy Sędziejowice więcej...

2015-03-30 08:56:24

Informacja OKW NR 16 w Sieradzu


Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej NR 16 w Sieradzu z dnia 24 marca 2015 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach więcej...

2015-03-18 08:27:54

Zarządzenie nr 31/15 Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sędziejowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych więcej...

bip_menu_bottom