bip_menu_top

2016-07-06 11:06:14

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r.


Sprawozdanie w wykonania budżetu gminy Sędziejowice za 2015 r. więcej...

2015-12-11 09:20:34

uchwały RIO w Łodzi z dnia 2 grudnia 2015 r.


- uchwała Nr I/198/2015 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Sędziejowice; - uchwała Nr I/199/2015 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Sędziejowice na 2016 rok więcej...

2015-02-19 12:16:10

Uchwała nr I/11/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.


w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Sędziejowice więcej...

2015-01-05 12:57:59

uchwała NR IV/18/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2015-2022 więcej...

2015-01-05 12:56:14

uchwała NR IV/19/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sp[rawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2014-12-23 08:00:31

uchwały RIO z dnia 26 listopada 2014 r.


1. Uchwała Nr I/175/2014 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Sędziejowice. 2. Uchwała Nr I/176/2014 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

bip_menu_bottom