bip_menu_top

2014-12-11 13:44:57

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu


o zmianach w składzie Rady Powiatu Łaskiego więcej...

2014-11-15 10:15:30

Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 16 listopada 2014 r.


Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-11-07 13:11:21

UCHWAŁA I OBWIESZCZENIE PKW W ŁASKU z dnia 5 listopada 2014 r.


w sprawie skreślenia z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Prawy Samorząd Kandydata na radnego w okręgu wyborczym Nr 2 więcej...

2014-11-07 13:04:44

UCHWAŁA I OBWIESZCZENIE PKW W ŁASKU z dnia 5 listopada 2014 r.


w sprawie skreślenia z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Prawy Samorząd Kandydata na radnego w okręgu wyborczym Nr 1 więcej...

2014-10-31 10:49:37

Ogłoszenie Wójta Gminy Sędziejowice


Ogłoszenie o udostępnieniu do wglądu sporządzonego spisu wyborców do przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego w dniu 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-10-28 10:43:22

Informacje o skladach Obwodowych Komisji Wyborczych


INFORMACJE O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH więcej...

2014-10-27 08:58:07

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 23 października 2014 r.


o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Łaskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-10-25 14:08:08

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁODZI z dnia 22 października 2014 r.


o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-10-25 14:05:33

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach z dnia 23 października 2014 r.


o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Sędziejowice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-10-25 14:03:32

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach z dnia 21 października 2014 r.


o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Sędziejowice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-10-20 16:36:58

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SĘDZIEJOWICACH z dnia 20 października 2014 r.


o przyznanych numerach list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Sędziejowicach. więcej...

2014-10-15 10:13:24

Informacja Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 14 października 2014 r.


w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 października 2014 r. więcej...

2014-10-14 09:00:13

uchwała Nr 4/2014 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 7 października 2014 r.


w sprawie ustalenia dyżurów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w okresie od dnia 8 października 2014 r. do dnia 12 listopada 2014 r. więcej...

2014-10-09 15:21:42

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 9 października 2014 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 9 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych więcej...

2014-09-30 09:55:13

KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁODZI


w sprawie składu, siedzibie i dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi więcej...

2014-09-24 15:51:56

Ramowy plan pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach


Szczegółowy plan dyżurów związany z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na radnych i list kandydatów na wójta więcej...

2014-09-24 15:48:38

Informacja GKW w Sędziejowicach


Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach oraz jej siedzibie więcej...

2014-09-24 15:43:25

Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łasku


informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łasku więcej...

2014-09-24 15:40:50

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014 r.


w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-09-23 08:05:54

Postanowienie Nr 712-720-1/14 z dnia 19 września 2014 r.


w sprawie powołania terytorialnej komisji wyborczych więcej...

2014-04-09 12:51:38

NR XXXIV/279/14 z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe obwody głosowania więcej...

2014-03-21 09:43:48

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim w wyborach samorządowych 2014 r. więcej...

bip_menu_bottom