bip_menu_top

2015-07-17 13:03:54

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.


Sprawozdanie w wykonania budżetu gminy Sędziejowice za 2014 rok więcej...

2014-01-27 10:46:04

uchwała Nr I/17/2014 RIO z dnia 20 stycznia 2014 r.


Uchwała Nr I/17/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Sędziejowice więcej...

2014-01-08 09:38:11

uchwała NR XXXXII/248/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2014 więcej...

2014-01-08 09:33:57

uchwała Nr I/230/2013Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 18.12.2013 r.


w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

bip_menu_bottom