bip_menu_top

2014-10-02 08:03:09

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za rok 2013


Sprawozdanie Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za rok 2013 więcej...

2013-02-11 12:47:09

uchwała NR XXVII/175/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.


w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXI/162/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 więcej...

2013-02-11 12:42:12

Uchwała Nr I/38/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 lutego 2013 roku


w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Gminy Sędziejowice więcej...

2013-01-04 10:23:33

NR XXI/161/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2013 - 2020 więcej...

2013-01-04 10:22:06

NR XXI/162/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 więcej...

bip_menu_bottom