bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2015-12-23 08:32:34

Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018


1. Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/165/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4646.

2. Uchwała nr IV/19/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 554.

3. Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za odprowadzanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu wysokości stawki tej opłaty - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 290.

4. Uchwała nr VI/30/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 1115.

5. Uchwała nr VII/34/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 1347.

6. Uchwała nr VII/35/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekrutacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. - poz. 1348.

7. Uchwała nr VII/36/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku położonych na terenie gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 1349.

8. Uchwała nr VII/37/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz stosowania bonifikat, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 2306.

9. Urhwała nr VV/47/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku położonych na terenie gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 2001.

10. Uchwała nr IX/52/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 8 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa , wyznaczenie inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagradzania za inkaso - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 2073.

11. Uchwała nr IX/53/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 8 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 2074.

12. Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - gminnych placów zabaw, boisk sportowych wielofunkcyjnych oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 3020.

13. Uchwała nr XI/73/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 3705.

14. Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi w gminie Sędziejowice na lata 2014 - 2020 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 4391.

15. Uchwała nr XIII/94/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 4497.

16. Uchwała nr XIII/95/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 4498.

17. Uchwała nr XIII/96/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 4776.

18. Uchwała nr XIII/101/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 4499.

19. Uchwała nr XIII/102/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyborów zawierających azbest dla Gminy Sędziejowice na lata 2015-2032" - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 18.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy
Zredagował(a): Wiktor Komorowski
Data powstania: 23.12.2015 07:32
Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2016 07:29
Liczba wyświetleń: 2374

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 23.12.2015 12:05 Wiktor Komorowski
2 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 23.12.2015 11:44 Wiktor Komorowski
3 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 23.12.2015 07:49 Wiktor Komorowski
4 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 23.12.2015 07:32 Wiktor Komorowski
bip_menu_bottom