bip_menu_top
print

2015-11-24 13:58:39

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Gmina Sędziejowice (działki nr 11, 23 i 97)


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 103055 E Kamostek-Kolonia Kamostek-Sędziejowice (ul. Dolna w miejscowości Sędziejowice) na odcinku od km 0+000 do km 1+378 (działki nr 11, 23 i 97).

  1. W dniu 19.08.2015 r. Gmina Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ”Przebudowa drogi gminnej nr 103055 E Kamostek-Kolonia Kamostek-Sędziejowice (ul. Dolna w miejscowości Sędziejowice) na odcinku od km 0+000 do km 1+ 378 (działki nr 11, 23 i 97)”.

  1. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 19.08.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

  2. W dniu 28 sierpnia 2015 r. pismem nr WOOŚ-I.4240.526.2015.JK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wezwał inwestora – Gminę Sędziejowice do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

  3. W dniu 01.09.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS.ZNS.460.16.2015 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  4. W dniu 22.09.2015 r. pismem nr WOOŚ-I.4240.526.2015.JK.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  5. W dniu 30.09.2015 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I.6220.3.2015 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  6. W dniu 03.11.2015 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 103055 E Kamostek-Kolonia Kamostek-Sędziejowice (ul. Dolna w miejscowości Sędziejowice) na odcinku od km 0+000 do km 1+378 (działki nr 11, 23 i 97).

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Informacje o artykule

Autor: Aleksandra Ulas
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 24.11.2015 12:58
Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2015 12:59
Liczba wyświetleń: 2483

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Gmina Sędziejowice (działki nr 11, 23 i 97) 24.11.2015 12:58 Adam Świerczyński
bip_menu_bottom