bip_menu_top
print

2013-05-14 11:05:21

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Dobra, działki nr 113, 114.


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża „DOBRA”, położonego na gruntach miejscowości Dobra, gmina Sędziejowice, powiat łaski, województwo łódzkie, na działkach zaewidencjonowanych pod nr 113,114 - obręb Dobra, stanowiącymi własność Przedsiębiorcy.

1. W dniu 01.02.2013 r. firma „ASOR" Spółka z o.o. Andrzej Podhalicz ul. Nowoursynowska 145D 02-776 Warszawa złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża „DOBRA", położonego na gruntach miejscowości Dobra, gmina Sędziejowice, powiat łaski, województwo łódzkie, na działkach zaewidencjonowanych pod nr 113,114 - obręb Dobra, stanowiącymi własność Przedsiębiorcy.

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 04.02.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 21.02.2013 r. pismem nr WOOŚ.4240.103.2013.KA Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 14.02.2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS.ZNS.460.14.2013 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 25.02.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.3.2013 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

6. W dniu 06.03.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:. Eksploatacji kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża „DOBRA", położonego na gruntach miejscowości Dobra, gmina Sędziejowice, powiat łaski, województwo łódzkie, na działkach zaewidencjonowanych pod nr 113,114 - obręb Dobra, stanowiącymi własność Przedsiębiorcy.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 14.05.2013 10:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3235

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom