bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2011-08-16 13:51:52

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Zmianie Decyzji znak RW.I.7624/6/10/11 z dnia 25.02.2011r. w zakresie obejmującym zapis pkt 3 z „cztery dystrybutory o wydajności Q = 50 dm3/min, wyposażone w system odsysania oparów benzyn" na „trzy dystrybutory paliw płynnych o wydajności z jednego pistoletu ok. Q = 40 dm3/min, wyposażonych w system odsysania oparów benzyn i jeden dystrybutor (ON) o wydajności pistoletu ok. Q = 70 dm3/min", miejscowość Dobra gm. Sędziejowice".

1. W dniu 29.07.2011 r.. Paweł i Agnieszka Ochoccy złożyli wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Zmianie Decyzji znak RW.I.7624/6/10/11 z dnia 25.02.2011r. w zakresie obejmującym zapis pkt 3 z „cztery dystrybutory o wydajności Q = 50 dm3/min, wyposażone w system odsysania oparów benzyn" na „trzy dystrybutory paliw płynnych o wydajności z jednego pistoletu ok. Q = 40 dm3/min, wyposażonych w system odsysania oparów benzyn i jeden dystrybutor (ON) o wydajności pistoletu ok. Q = 70 dm3/min", miejscowość Dobra gm. Sędziejowice".

 
2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 02.08.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 16.08.2011 12:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2554

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom