bip_menu_top
print

2010-09-23 09:32:40

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r.


w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.2)) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 21 listopada 2010 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik rozporzadzenie_wybory_2010.pdf Pełna treść Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. 2010-09-23 09:33:59 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 23.09.2010 08:32
Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2010 08:33
Liczba wyświetleń: 3597

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom