bip_menu_top
print

2016-07-14 11:59:48

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 7,  98-160 Sędziejowice  do zatrudnienia na stanowisku  ds. obsługi świadczenia wychowawczego i pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

wybrana została Pani Anna Derbiszewska

zamieszkała w Pruszkowie

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie uzyskanych wyników oraz oceny Komisji Pani Anna Derbiszewska spełniła wymagania pracodawcy (pkt 3 i 4 ogłoszenia o naborze).

Kandydatka posiada znajomość podstawowych zagadnień dotyczących prawidłowego wykonywania obowiązujących aktów prawnych, w szczególności: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o pomocy społecznej. Kandydatka posiada również doświadczenie w pracy z klientem pomocy społecznej poprzez pracę  w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej. Zaprezentowała się jako osoba otwarta i komunikatywna, posiadająca predyspozycje do pracy na objętym naborem stanowisku.

Posiadana przez Panią Annę Derbiszewską wiedza i umiejętności dają gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku ds. obsługi świadczenia wychowawczego i pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Informacje o artykule

Autor: Aleksandra Andrysiak
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 14.07.2016 10:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1221

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom